Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie?

De meeste klachten waarmee men naar sportfysiotherapie gaat, zijn blessures aan de knie, rug, enkel en schouder. Ook een sterk afgenomen algehele belastbaarheid (conditie) na een operatie, trauma of ziekteperiode worden door een sportfysiotherapeut weer opgetraind naar werk en/of sportniveau. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn. De sportfysiotherapeut werkt in een speciaal ingerichte praktijk met (medische) fitness toestellen en is te zien bij sportverenigingen en fitness centra. Ook werkt hij/zij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg zoals sportartsen, (orthopedische) chirurgen, manueel therapeuten en sportmasseurs.

Wanneer naar de sportfysiotherapeut?

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na een ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ook ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In de praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De fysiotherapie richt zich niet alleen op het herstel van deze gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk of een sportmedische afdeling van het ziekenhuis. Steeds vaker is hij werkzaam bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg. Zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs en met deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het arbobeleid bij bedrijven.

  • Sportblessures
  • Specifieke begeleiding bij (sport)revalidatie trajecten
  • Opbouw van algehele belastbaarheid (kracht, conditie, uithoudingsvermogen)
  • Opbouw van specifieke elementen als coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid, kracht die nodig zijn voor de sportbeoefening en/of de verbetering van de sportbeoefening
  • klachten aan het bewegingsapparaat waardoor u niet meer kunt sporten
  • advisering t.a.v. blessure preventie
  • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Hoe werkt sportfysiotherapie?

U kunt rechtstreeks een afspraak maken (zonder verwijzing) voor sportfysiotherapie om uw (sport)klachten te laten beoordelen. Sportfysiotherapie speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft.

Een erkende sportfysiotherapeut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, de NVFS. Deze vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de KNGF en is erkend door het Ministerie van VWS als officiële koepelorganisatie in de sportgezondheidszorg. De NFVS is buitengewoon lid van het NOC*NSF en werkt met hen en Consument en Veiligheid samen in het meerjarenprogramma SPORTBLESSURE VRIJ.

Sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport (als professional of amateur) of wil gaan sporten.

De behandeling

De therapeut op het gebied van sportfysiotherapie begrijpt goed wat er tijdens sporten gebeurt, daar hij/zij gespecialiseerd is het doen van sportanalyses en begrijpt daarom hoe je geblesseerd bent geraakt en wat er nodig is om de gehele sportbeoefening weer maximaal te kunnen uitvoeren. Hij/zij kijkt naar je persoonlijke situatie en context en bespreekt je doelen, je te behalen resultaten, je wedstrijdkalender, etc. Op basis daarvan wordt een behandelplan en revalidatieschema op maat voor je opgesteld. 

De behandeling kan bestaan uit oefenprogramma’s, met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Indien nodig, gebruiken we braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur tijdens de behandeling. Gedurende het behandeltraject worden er test- en meetmomenten gehouden. Dit om de vorderingen in kaart te brengen en het behandeltraject eventueel bij te stellen. De resultaten worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier.