Voorkeurshouding baby's

Voorkeurshouding baby's

Schedelasymmetrie baby's (scheef hoofdje)

Door het opmeten van het hoofd kunnen wij de mate van asymmetrie bij uw baby vaststellen en bepalen of verdere (kinderfysiotherapeutische) behandeling noodzakelijk is. De metingen vinden drie maal plaats tussen de leeftijd van acht en twintig weken. Voor de metingen maken we gebruik van een zacht en warm thermoplast bandje, dat hard wordt op het hoofd. De metingen zijn niet pijnlijk of vervelend. Voor of na de eerste meting maken we ook een afspraak voor een apart kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Dit om zeker te weten dat de asymmetrie of afplatting het gevolg is van de rugligging en er geen andere fysieke oorzaken zijn.

Een vervolgbehandeling of een goed advies

Afhankelijk van de uitkomst van de metingen, bepalen we samen met de ouders het vervolgbeleid. Soms volstaan adviezen voor thuis, bijvoorbeeld om uw baby vaker op de buik of zij te leggen als hij of zij wakker is (wel altijd onder toezicht). In andere gevallen is een aantal kinderfysiotherapeutische behandelingen veelal voldoende. Is de schedelasymmetrie heel ernstig, dan kan het zijn dat uw baby vanaf vijf maanden een tijd een speciaal helmpje krijgt aangemeten, dat de schedel dwingt om weer in de juiste vorm te groeien. De kosten voor een helmpje worden niet vergoedt.

Verwijzing, kosten en vergoeding

Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel. De eerste 18 behandelingen zijn dan ook gratis.

Door wie?

De metingen worden verricht door de kinderfysiotherapeut.

Informatie en contact

Wilt u eerst nog meer weten over schedelasymmetrie?
Bel dan 0593-526716 of mail

Wat is de term plagiocephalometrie?

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. PCM kan gebruikt worden voor discriminatief (de mate van afwijking van normaal) en longitudinaal (ontwikkeling in de tijd) onderzoek.
Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de grootste, transversale omtrek van het hoofd. Op dit bandje worden de loodrechte posities van de neus en de oren gemarkeerd. De aldus verkregen PCM-ring wordt gekopieerd op papier, waarna precieze metingen kunnen worden gedaan. PCM is een gemakkelijk toepasbare, niet-belastende, goedkope en betrouwbare manier om hoofdmetingen te verrichten. De intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van PCM zijn bij onderzoek van 50 kinderen hoog gebleken (zie Literatuur 3).

Meer informatie

De criteriumvaliditeit van PCM blijkt bij vergelijking met de gouden standaard (driedimensionale CT-scan) bij 21 kinderen, hoog te zijn. De PCM-ring sluit goed aan op de hoofdhuid en de schedel, behoudt zijn vorm wanneer deze van het hoofd wordt afgehaald en de met PCM gemeten scheefheid komt nauwkeurig overeen met de scheefheid gemeten met een driedimensionale CT-scan (zie Literatuur 5).

Vanwege de goede psychometrische eigenschappen kan PCM gemakkelijk gebruikt worden voor in de dagelijkse praktijk en in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Bij herhaalde metingen kan PCM informatie geven over het natuurlijk beloop van deformatieve plagiocephalie en deformatieve brachycephalie en over het effect van therapeutische interventies op de schedelasymmetrie. De door PCM bepaalde oblique diameter difference index (ODDI) en de cranio-proportional index (CPI) geven een objectief beeld van de mate van plagiocephalie, respectievelijk brachycephalie.