Chronische pijnrevalidatie

Chronische pijnrevalidatie

Wat doet chronische pijn met je?

Chronische pijn kan ervoor zorgen dat je beperkingen ervaart. Daardoor kan je normale dingen niet of onvoldoende doen, zoals: lopen, fietsen, naar school gaan, optrekken met vrienden, enzovoort. Het heeft dus gevolgen op verschillende gebieden:  thuis, op school en in je vrije tijd. Je hebt bijvoorbeeld moeite met jezelf wassen. Je dagritme kan verstoord zijn. Je mist bijvoorbeeld school of kunt niet deelnemen aan sportactiviteiten. Als je vriendenclub iets onderneemt, kun je hier vaak niet aan meedoen. En dit heeft natuurlijk ook invloed op je stemming, vaak negatief. Chronische pijn bij jongeren ontstaat vaak uit een verstoring van lichamelijke, psychologische en omgevingsfactoren. Het is een probleem waar je mee vast kunt lopen.

Chronische pijnklachten vereist een speciale aanpak i.s.m. afdeling revalidatie van ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Revalidatie bij chronische pijn

Uit onderzoek blijkt dat multidisciplinaire revalidatiebehandeling in veel gevallen effectief is bij chronische pijnklachten. Adelante heeft in samenwerking met MUMC+ in de afgelopen jaren evidence based revalidatiebehandelingen voor volwassenen en jongeren met chronische pijnklachten ontwikkeld. Bij deze programma’s zijn verschillende disciplines betrokken zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. De behandelingen vinden plaats bij Adelante in Hoensbroek en Valkenburg, in het MUMC+ in Maastricht, bij de revalidatieafdeling in Zuyderland locatie Heerlen en de revalidatieafdeling van VieCuri in Noord-Limburg.

Bij complexe problematiek werken revalidatieartsen van het expertisecentrum intensief samen met andere specialisten, zoals orthopeden, anesthesiologen, reumatologen en psychiaters, om ook in deze situatie tot de meest optimale behandeling te komen. Het expertisecentrum streeft naar toegankelijke revalidatiezorg bij chronische pijn in de volle breedte. De ambitie is er om met behandelaren uit de eerste lijn en zelfstandige behandelcentra een netwerk te vormen op het gebied van chronische pijn. Inmiddels maken jaarlijks meer dan duizend patiënten gebruik van de diensten van het centrum. U heeft al een hele tijd pijnklachten en bent daarvoor wellicht door artsen of behandelaars onderzocht en behandeld. Echter zonder het gewenste resultaat. U kunt zich dan door uw arts of specialist laten verwijzen naar het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie voor revalidatieadvies en/of revalidatiebehandeling.an deze pagina

Revalidatiebehandeling bij volwassenen

Om te kunnen beoordelen of u voor ons pijnrevalidatieprogramma in aanmerking komt, heeft u eerst een gesprek met één van onze revalidatieartsen. Als een revalidatiebehandeling voor u mogelijk lijkt, stuurt de arts u door voor een multidisciplinaire screening. In deze screening maakt u kennis met een aantal leden van het behandelteam onder wie de fysiotherapeut, de gedragstherapeut en de ergotherapeutde revalidatiearts. De revalidatiearts en het team geven u, na een eerste inventarisatie van uw probleem een advies. Als het revalidatieprogramma voor u meerwaarde heeft, kijkt de revalidatiearts samen met u naar de best passende behandeling voor uw individuele probleem. Revalideren voor chronische pijn in het expertisecentrum betekent namelijk dat u revalidatiezorg krijgt die het beste aansluit bij uw persoonlijke probleem en vraag. We kijken welk revalidatieprogramma bij u het beste resultaat geeft. Onze revalidatieprogramma’s zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We gebruiken verschillende behandelprincipes zoals Graded Exposure, Graded Activity en Acceptance Commitment Therapy.

De aanpak richt zich vervolgens op het verminderen van de invloed van de factoren die bij uw pijn een rol spelen. Wat het uiteindelijke doel van de behandeling is, bepaalt u zelf. Het gaat om wat ú belangrijk vindt in het leven en om wat u weer zou willen of kunnen doen. Ondanks het feit dat de pijn niet direct minder wordt.

Revalidatiebehandeling bij jongeren

Chronische pijn bij jongeren ontstaat vaak uit een disbalans tussen lichamelijk, psychologische en omgevingsfactoren. Om jongeren met chronische pijn de juiste begeleiding te bieden, moeten al deze factoren in kaart worden gebracht. Doel van het programma is het optimaliseren van deelname van de jongeren aan dagelijkse en sociale activiteiten.

Wat doet pijnrevalidatie?

Pijnrevalidatie richt zich niet op de oorzaak en het verminderen van pijn, maar kijkt naar de gevolgen ervan op uw dagelijks functioneren. Hoe komt het dat u met een aantal dagelijkse activiteiten misschien al helemaal gestopt bent? En waarom doet u andere activiteiten steeds minder of kosten die u meer moeite? Achteruitgang van uw lichamelijke conditie heeft weer een negatieve invloed op uw pijn. Daarom gaan we samen met u aan de slag om uw algehele conditie te verbeteren en de pijn draaglijk te maken.