Betalingsvoorwaarden

Heeft u een nota van Fysiotherapie Anja Eefting ontvangen?

Dan gelden onderstaande betalingsvoorwaarden:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

 

  • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de cliënt verleende diensten.

 

  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

 

  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen tien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 

  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

 

Wanneer de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties vanwege door de praktijk geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.