Kinderfysiotherapie specialisaties – Hijken

Kinderfysiotherapie specialisaties

Kinderfysiotherapie specialisaties

Plagiocephalometrie (meting van scheve hoofden)

7644_nl_editor photo24Het in kaart brengen van de vorm van de schedel en het vervolgens evalueren daarvan kan sinds kort gedaan worden door middel van plagiocephalometrie (PCM).

Plagiocephalometrie (PCM) is een meetmethode waarbij met behulp van een bandje thermoplast (speciaal plastic) een precieze afdruk wordt gemaakt van de omtrek van het hoofd in het horizontale vlak. Het wordt door kinderfysiotherapeuten toegepast die de cursus PCM hebben gevolgd (http://www.ekwip.nl). Hierdoor kan bij baby’s met een voorkeurshouding en een afplatting van het achterhoofd de vorm van het hoofd precies in kaart worden gebracht en vervolgens de verandering qua vorm worden gevolgd in de loop van de tijd.

7644_nl_editor photo26Plagiocephalometrie is een methode die niet belastend is voor de baby en die net zo effectief is in het opsporen van schedelvervormingen als de gouden standaard, een driedimensionale CT-scan.

Bij PCM wordt er gebruik gemaakt van een band van speciaal plastic, dat buigzaam is na opwarming en snel uithardt. De twee centimeter brede plastic band wordt om het hoofd heen gelegd, waardoor de contouren van de schedel duidelijk worden.

Inmiddels heeft Anja alle drie de cursussen van PCM 1-3 gevolgd en mag zich hierbij ook specialist op het gebied van asymmetrische schedels noemen. En het beleid hiervan vanaf 6 weken tot 18 jaar. Belangrijk is het om de schedel van het kind te meten bij 6 weken, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar. Indien er dan nog sprake is van asymmetrie, is het raadzaam om deze kinderen nog langer te volgen in de tijd. Want asymmetrie van het gelaat heeft consequenties voor meerdere delen van het gelaat en functies (zien, horen). Bij twijfels kunt u contact opnemen met de praktijk en vragen naar Anja.

 

Behandeling van schrijfproblemen bij kinderen van de basisschool

Anja heeft een schrijfcursus gevolgd bij Alger van Hagen in Nijmegen. Hier heeft ze een gestructureerde opbouw geleerd om het schrijfprobleem bij kinderen van de basisschool aan te pakken. Ze gebruikt hiervoor een aantal meetinstrumenten om een en ander goed in kaart te brengen.

Samen met de ouders en leerkrachten van school wordt er een behandelplan opgesteld, hierbij ligt de nadruk op het aanleren van de juiste letter, de juiste grootte van letters of bij het gebruiken van de juiste fijne motoriek om netjes te leren schrijven.

Ook is het mijn taak als kinderfysiotherapeut om er zorg voor te dragen dat het kind zo optimaal mogelijk wordt begeleid bij het schrijfproces en het liefst vanaf halverwege groep 3, indien er al zichtbare moeilijkheden zijn met het aanleren van de juiste manier van schrijven.

 

Kindertolk volgens de methode PresentChild.

Vanaf juli 2016 is Anja ook erkend kindertolk@ volgens de methode PresentChild. Naar aanleiding van het boek “Fluisterkind” van Janita Venema ontstond de interesse in het aanleren van deze methodiek om kinderen met ander gedrag of afwijkend gedrag te kunnen behandelen. We maken hierbij gebruik van een intake, die we afnemen bij de ouder die het ander gedrag of afwijkend gedrag ervaart. Na de intake vindt er een vertaling plaats van deze vragenlijst. Hierbij komen vaak heel verassende dingen aan het licht. De methode gaat er vanuit dat het kind, dat nog intuitief erg sterk ontwikkeld is heel veel zaken aan kan voelen, hierbij vertoont het dan vaak een gedrag als reactie op zijn of haar ouder. Het kind is nog heel sterk in het spiegelen van de ouder. Het zijn immers de appels aan onze boom. Zie verder ook www.presentchild.com voor meer informatie over deze methodiek.